Sponsrade länkar:

Weka är en samling av maskininlärningsalgoritmer för att lösa verkliga data mining problem. Det är skrivet i Java och körs på nästan alla plattformar. . Algoritmerna kan antingen appliceras direkt på en datauppsättning eller anropas från din egen Java-kod...

SDF Viewer

SDF Viewer 1.8.6

SDF Viewer tillåter oss att bygga och redigera SQL Server CE (SQLCE) v3.1, v3.5, och v4.0 databaser. De enkla sätt att skapa, visa, redigera eller exportera data i din Windows Mobile eller Pocket PC enhetens SQLCE databas från bekvämligheten av ditt...

Weka är en samling av maskininlärningsalgoritmer för att lösa verkliga data mining problem. Det är skrivet i Java och körs på nästan alla plattformar. . Algoritmerna kan antingen appliceras direkt på en datauppsättning eller anropas från din egen Java-kod...

SQLite Manager är ett litet program för att hantera SQLite databaser. Med SQLite Manager kan du redigera tabellfält, skapa tabell generation, lägga till eller redigera tabellen, kopiera schema från SQL Server eller MDB, kopierar tabellen innehåller från...

Sponsrade länkar:

SQLiteStudio

SQLiteStudio 2.1.3

SQLiteStudio är en SQLite databas manager med följande funktioner: enda körbar fil utan att behöva installera eller avinstallera, intuitivt gränssnitt, allt SQLite3 och sqlite2 funktioner insvept i enkla GUI, plattformsoberoende, exportera till olika...

NoSQL Manager för MongoDB är ett verktyg för MongoDB databasadministration, förvaltning och utveckling. Det ger en rik uppsättning av grafiska verktyg för alla som använder MongoDB inklusive databasutvecklare och databasadministratörer. Viktiga...

SQL Server Dumper kan du dumpa valda SQL Server databastabeller i SQL Infoga uttalanden, som sparas som lokala .sql filer och innehåller alla uppgifter som krävs för att skapa en kopia bord, eller för att användas för säkerhetskopiering. Du kan välja att...

Sponsrade länkar:

MySQL Connector / NET kan du enkelt utveckla .NET-applikationer som kräver säker, högpresterande dataanslutning med MySQL. Det genomför de nödvändiga ADO.NET gränssnitt och integreras i ADO.NET-medvetna verktyg. Utvecklare kan bygga applikationer med...

MySQL Connector / ODBC (64-Bit) ger både förare-manager baserad och infödda gränssnitt till MySQL-databas, med fullt stöd för MySQL-funktionalitet, inklusive lagrade procedurer, transaktioner och, med Connector / ODBC 5.1 och högre, fullt Unicode...