Sponsrade länkar:

PartitionGuru

PartitionGuru 4.9.3.409 Uppdaterad

PartitionGuru är ett kraftfullt verktyg för dataåterställning, partitionshantering och partitionsbackup, för det ger många funktioner. Partition Management - Det kan skapa format, ändra storlek, förlänga, säkerhetskopiera, dela, dölja och klona...

TreeSize Free

TreeSize Free 4.0.3 Uppdaterad

Varje hårddisk är för liten om du bara väntar tillräckligt länge. TreeSize Free berättar om var dyrbart utrymme har gått till. TreeSize Free kan startas från snabbmenyn i en mapp eller enhet och visar storleken på den här mappen, inklusive dess...